NAEMT Tactical Combat Casualty Care All Service Members

Czas trwania: 2 dni – 16 godzin

Dzień 1: Care Under Fire

 • Wprowadzenie do Tactical Combat Casualty Care
  • różnice pomiędzy ratownictwem cywilnym a taktycznym
  • główne przyczyny zgonów na polu walki
  • szczegółowe omówienie urazów powstających podczas działań taktycznych
  • postępowanie w poszczególnych strefach
  • środki ratownicze używane na współczesnym polu walki
  • indywidualny zestaw medyczny na polu walki
 • Faza “Care Under Fire”

Warsztaty:

 • Ucisk bezpośredni/tamowanie krwotoków
 • Użycie opaski C.A.T & SOFTT-W , SAM XT, TMT, TX2, TX3, autopomoc, zakładanie opaski w warunkach ograniczonej widoczności
 • Kontrola krwawienia (środki hemostatyczne Celox Gauze, Chito Gauze, Combat Gauze, Xstat, pakowanie rany, opatrunki uciskowe)
 • Tamowanie krwotoków z szyi – klamra Itclamp

Dzień 2: Tactical Field Care

Wykłady:

 • Faza “Tactical Field Care”
 • Protokół “MARCHE”
 • Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, oddychania

Warsztaty:

 • Drożność dróg oddechowych (udrażnianie ręczne, rurka nosowo-gardłowa).
 • Zabezpieczenie oddychania (opatrunki okluzyjne wentylowane na klatkę piesiową, odbarczanie odmy, procedura burping)
 • Patofizjologia oddechu
 • Krążenie, poziom świadomości AVPU, wstrząs hipowolemiczny i jego ocena.
 • Badanie i zabezpiecznie urazów miednicy
 • Urazy głowy (urazy oka)
 • Ochrona poszkodowanego przed utratą ciepła – hipotermia
 • Zabezpieczenie złamań i innych obrażeń
 • Ocena parametrów życiowych poszkodowanego
 • Scenariusze taktyczne fazy “Tactical Field Care”
 • Omówienie dnia + pytania