Pierwsza Pomoc – Szkolenie pediatryczne

Odbiorcy: nauczyciele w szkołach i przedszkolach, opiekunowie, rodzice

Czas trwania: około 6 godzin

Wykłady

Pierwsza pomoc u dzieci – wykłady:

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne pierwszej pomocy
 • różnice w anatomicznej budowie ciała
 • dziecka i dorosłego
 • łańcuch przeżycia
 • bezpieczeństwo własne
 • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • ocena stanu poszkodowanego dziecka
 • kontrola czynności życiowych
 • postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci
 • i niemowląt
 • postępowanie w zadławieniach
 • postępowanie z dzieckiem po urazie
 • zaopatrywanie ran i krwotoków
 • oparzenia i porażenia prądem elektrycznym
 • zatrucia
 • użądlenia, ukąszenia i pogryzienia
 • drgawki
 • zagrożenie środowiskowe
 • wysoka temperatura u dzieci

Ćwiczenia

Pierwsza pomoc u dzieci – ćwiczenia:

 • wezwanie pomocy
 • Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR
 • Postępowanie przy zadławieniu
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie złamań i stawów