Pierwsza Pomoc – Szkolenie zawansowane

Odbiorcy: Osoby posiadające ukończony kurs na poziomie podstawowym lub zawodowo związane z ratownictwem, HGR, WOPR, wewnątrzzakładowe drużyny ratownicze

Czas trwania: 18 godzin – 2 dni

Dzień 1: Wykłady

 • Motywacja do udzielania pomocy
 • Przepisy prawne
 • Aspekty psychologiczne
 • Bezpieczeństwo własne
 • Bezpieczeństwo poszkodowanego, Ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Skuteczne wzywanie pomocy
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dzieci i niemowląt
 • Budowa i zasady stosowania AED
 • Korzyści z zastosowanie tlenu i użycie zestawu tlenowego
 • Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości
 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia dorośli i dzieci
 • Sposoby przenoszenia poszkodowanych z użyciem sprzętu ratowniczego
 • Nagłe zachorowania (cukrzyca, drgawki, ból w klatce piersiowej, atak astmy, ostry ból brzucha)

Dzień 1: Ćwiczenia

 • Wezwanie pomocy
 • Ewakuacja poszkodowanego
 • Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR dzieci i niemowląt
 • Użycie AED
 • Postępowanie przy zadławieniu

Dzień 2: Wykłady

 • Rany, krwotoki
 • Mechanizmy urazów
 • Urazy komunikacyjne
 • Urazy rdzenia kręgowego
 • Urazy głowy
 • Urazy kończyn: Złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • Urazy klatki piersiowej
 • Oparzenia: termiczne, chemiczne
 • Odmrożenia, hipotermia
 • Udar cieplny, udar słoneczny
 • Porażenia prądem elektrycznym
 • Wstrząs
 • Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami
 • Podtopienia
 • Ukąszenia, użądlenia, pogryzienia
 • Skład i sposoby wykorzystania apteczek

Dzień 2: Ćwiczenia

Kursanci ćwiczą w symulowanych warunkach wypadków i nagłych stanów zagrożenia życie w 3-osobowych zespołach z użyciem sprzętu (zestaw PSP R-1, R0)

 • Tamowanie krwotoków
 • Postępowanie z pacjentem pourazowym
 • Pozycja przeciwwstrząsowa
 • Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie złamań i stawów
 • Zdejmowanie kasku motocyklisty
 • Wyciąganie ofiar z samochodu
 • Scenariusze