Pierwsza Pomoc – Szkolenie rozszerzone

Odbiorcy: Osoby nie posiadające wcześniejszej styczności z pierwszą pomocą, kurs skierowany dla firm i instytucji oraz dla odbiorców indywidualnych dla których kurs podstawowy to za mało.

Czas trwania: około 8 godzin

Wykłady

Pierwsza Pomoc (szkolenie rozszerzone) – część teoretyczna:

 • motywacja do udzielania pomocy
 • aspekty prawne pierwszej pomocy
 • bezpieczeństwo własne
 • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • podstawy anatomii i fizjologii
 • łańcuch przeżycia
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • kontrola czynności życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dzieci i niemowląt
 • budowa i zasady stosowania AED
 • utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości
 • udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych
 • zadławienia
 • rany, krwotoki
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
 • oparzenia: termiczne, chemiczne
 • odmrożenia, hipotermia
 • udar cieplny, udar słoneczny
 • porażenia prądem elektrycznym
 • wstrząs
 • zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami
 • nagłe zachorowania
 • drgawki
 • podtopienia
 • ukąszenia, użądlenia, pogryzienia

Ćwiczenia

Pierwsza Pomoc (Szkolenie rozszerzone) – część praktyczna:

 • Wezwanie pomocy
 • Ewakuacja poszkodowanego
 • Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR dzieci i niemowląt
 • Użycie AED
 • Postępowanie przy zadławieniu
 • Pozycja przeciwwstrząsowa
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie złamań i stawów