NAEMT Pre Hospital Trauma Life Support

PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support) to jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie standardów opieki przedszpitalnej z poszkodowanym po urazie.

Nadrzędnym celem PHTLS jest zapewnienie pacjentowi urazowemu najwyższej jakości opieki przedszpitalnej przez ratowników. PHTLS został opracowany przez NAEMT (National Association of Emergency Medical Technics) przy współpracy z American Collage of Surgeons Committee on Trauma ACSCT.

Filozofią programu jest całościowe podejście do pacjenta urazowego i potraktowania go jako indywidualna jednostkę ze specyficznymi potrzebami. PHTLS promuje myślenie krytyczne, które jest podstawą opieki o najwyższej jakości.

Kurs oparty jest na wierze w fakt, że dając ratownikom medycznym dobry zasób wiedzy oraz kluczowe zasady postępowania, będą oni zdolni do podejmowania uzasadnionych decyzji, jeśli chodzi o najwyższe dobro poszkodowanego.

Kurs wykorzystuje rozpowszechnioną i rozpoznawalną na świecie książkę PHTLS

Zakres kursu

  • Filozofia postępowania wg PHTLS
  • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  • Ocena stanu pacjenta ( ocena wstępna wg badania PHTLS XABCDE)
  • Drogi oddechowe – zabezpieczenie u poszkodowanego po urazie
  • Oddychanie, wentylacja, natlenienie
  • Krążenie krwi, krwotok i wstrząs
  • Urazy głowy
  • Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
  • Scenariusze medyczne

PHTLS jest kursem wykładanym w 64 krajach i jest uważany za kurs najwyższego standardu jeśli chodzi o opiekę przedszpitalną nad pacjentem po urazie.