Tactical First Responder

Kurs Tactical First Responder jest przeznaczony przede wszystkim dla funkcjonariuszy organów ścigania lecz również dla cywili posiadających broń palną. Zdarzenie, w którym użyto lub wykorzystano broni wiąże się z wysokim prawdopodobieństwem odniesienia obrażeń. Dlatego kluczowym elementem umiejętności posługiwania się bronią palną jest również wykorzystania dostępnych środków opatrunkowych.

Kurs skupia się na elementach taktycznych i umiejętnościach strzeleckich pod kątem autopomocy zgodnie z wytycznymi TC3/TECC. Podczas zajęć kursanci nie tylko poszerzą swoją wiedzę z zakresu wykorzystania opasek uciskowych i innych elementów wyposażenia medycznego ale nauczą się technik obsługi broni jednorącz, zmiany magazynków, postaw strzeleckich oraz technik ewakuacji.

Szkolenie ma charakter dynamiczny i jego zaletą jest wprowadzenie realistycznych czynników stresowych, które odwzorowują sytuacje spotykane podczas prawdziwych interwencji. Kurs prowadzą doświadczeni funkcjonariusze Policji, którzy z podobnymi zdarzeniami spotykali się w toku swojej służby.

Tactical First Responder

Program kursu Tactical First Responder obejmuje między innymi:

  • Usuwanie zacięć + CAT
  • Strzelanie z szarpaniem + CAT
  • Strzelanie + ewakuacja + CAT
  • Strzelanie w parach + poruszanie się + CAT
  • Strzelanie w trudnych warunkach + CAT
  • Strzelanie + praca na zasłonach + CAT (autopomoc)