NAEMT CLS Combat Life Saver

Czas trwania: 4 dni – 40 godzin

Dzień 1: Care under fire

 • Historia
 • Wprowadzenie do Tactical Combat Casualty Care.
 • „Przyczyny zgonów do uniknięcia na polu walki”.
 • Faza i poziomy udzielania pomocy „Care Under Fire”.
 • Zajęcia teoretyczno-praktyczne.
 • Metody ewakuacji z pod ostrzału.
 • Użycie opasek uciskowych: CAT, SOFTWW, SAM XT, RMT, TMT, TX3, TX4.
 • Scenariusze taktyczne fazy „Care Under Fire”.
 • Omówienie dnia + pytania.

Dzień 2: Tactical Field Care

 • Zajęcia teoretyczno- praktyczne.
 • Faza „Tactical Field Care”.
 • Protokół postępowania z poszkodowanym urazowym: M.A.R.C.H PAWS
 • Masywne krwotoki (opaski uciskowe, wound packing – Celox Gauze, Chito Gauze, Combat Gauze, Xstat, opatrunki uciskowe)
 • Tamowanie krwotoków z trudnodostępnych miejsc pachwina, dół pachowy użycie opasek typu CROC, JETT, AAJT, SAM Tourniquet)
 • użycie klamry ITClamp na krwotoki z szyi
 • Drożność dróg oddechowych (metody bezprzyrządowe i przyrządowe/NPA).
 • Patofizjologia oddechu.
 • Krążenie, poziom świadomości AVPU, wstrząs hipowolemiczny i jego ocena.
 • Urazy głowy i zapobieganie hipotermii.
 • Farmakoterapia bólu, antybiotykoterapia

Dzień 3: Tacevac

 • Zabezpieczenie obrażeń mięśniowo-szkieletowych.
 • Faza ewakuacyjna – TacEvac.
 • 9-Liner MEDEVAC/Raport MIST
 • Dokumentacja medyczna – karta TCCC
 • Scenariusze taktyczne – wszystkie fazy z pozoracją medyczną

Dzień 4: Egzamin

 • Scenariusze taktyczne z pozoracja medyczna ( wszystkie fazy postępowania)
 • Egzamin końcowy